ตารางเปรียบเทียบ Shell ที่ได้

ตารางเปรียบเทียบ Shell ที่ได้

มีความคิดเห็น คอมเม้นท์ไว้ได้เลย