Update!! วิธีปลดล็อค อาวุธ & ชุดเกราะ ช่องที่ 2

1
277
วิธีการเปิดช่องอุปกรณ์ที่2ให้ตัวละคร


รูป2 ตัวที่ต้องการเปิดต้อง6ดาว ตัวที่เอามาเปิดก็ต้อง6ดาวไม่ต้อง+ไม่ต้องเวลก็ได้


รูป3 จะให้เลือกว่าต้องการเปิดช่องไหน อาวุธหรือชุดป้องกัน


รูป4 เปิดเสร็จเรียบร้อย


รูป5 ตอนใส่จะมีให้เลือก ตัวเลือกซ้ายคือใส่ช่อง1 (ช่องเดิม) ตัวเลือกขวาคือช่อง2(ช่องที่เปิดใหม่) ให้เลือกขวาครับ


จบข่าว…..ขอบคุณคำปรึกษาจากคุณเนสไว้ที่นี้ด้วยครับ
===============================================================

วิธีปลดล็อค อาวุธ & ชุดเกราะ ช่องที่ 2 !!

สิ่งที่ต้องรู้
1. การที่จะปลดล็อคช่อง 2 นั้น สามารถทำได้กับ Hero 6 ดาวเท่านั้น
2. การจะทำนั้นต้องใช้ Hero 6 ดาว 2 ตัว
วิธีทำ
ให้เข้าไปที่ เครื่องหมาย +ในวงกลมสีแดงดังภาพ  
(ในรูปจะเห็นว่ามีไอเทม ดาเมจถึง 2 ชิ้นซึ่ง พลังโจมตีนั้น โหดมากมายครับ!! )
เมื่อเข้ามาแล้วก็เลือก Hero 6 ดาวที่จะสังเวยได้เลย  *เพียงเท่านี้เราก็ปลดล็อคอาวุธช่อง 2 ได้แล้ว *ชุดเกราะเองก็ทำแบบเดียวกัน สรุป ต้องการปลด 2 ช่องต้องใช้ Hero 6 ดาว 2 ตัว สังเวย!!!*

..ข้อมูลรูป จากคุณ กอ ไก่….

กลับไปที่ “สารบัญ” คลิก

Facebook Comments
SHARE
ฮิฮิ~~